پستچی

  
چیستای خوب‌ و زیبای ما،

دلم راضی نشد قصه ات را خوانده باشم و چند خطی ننوشته باقی این نیروی خوب را موکول کنم به بعد از چاپ پستچی ِکاغذی.

آشنایی من با چیستا و علی خیلی اتفاقی بود، مثل بیشتر پیشامدهای خوبِ زندگی. 

دنیای پستچیِ تلگرامی، در کنار جذابیت های زیرکانه و در عین امروزی بودن جلد و صفحه هایش، یادآور سرزمینی ست که قلبش جایی پشت مرزها و زاویه های دنیای حسابگرمان می تپد. 

نمی شود گفت بهتر است یا بدتر. وجودش اما مثل بستنی اول قصه ات از جنس دیگری ست. هوایش نفس کشیدن در رگبارهای کوتاه و روشن بهاری را می ماند، آدم را یاد همه ی وسعت آدمیزاد بودنش می اندازد. یاد رگ و پی و ولوله ی چپیده در دلش، یاد آشنا ترین گوشه های وجودش. از یک خواب بلند زمستانی پریده باشی انگار، آدم را به رقص و پرواز در می آورد این هوای بکر.

رسم چیستای تو به اندازه ی همان بال ها و نفس ها و مردمک های گشوده به دل آدم می نشیند. مخصوصا اگر حکایت عشق آدم مثل چیستا باورنکردنی باشد‌ و نوای دلش یک روز، به بهای عشقش چربیده باشد.

FacebookTwitterEmailGoogle+Balatarin

reflection

I think back of all the people that have tickled and caressed my soul in fresh ways over the course of the final year of my twenties – soon to be complete.

I would be lying if I said I am not terrified of acknowledging how far I stand from the day I was born.

I would be lying if I say I’m standing exactly where I had pictured myself five years ago or that I am completely sure of how tall I would be standing in five years.

What I do know is I will be heading into the thirties feeling a tad bit more comfortable with the idea of being disappointed over and over before I stumble into human beings that ignite, hammer and polish my mind.

I have discovered many beautiful minds along my way without even looking.
I’ve been pleasantly inspired, opened up, laughed and learned and been fascinated beyond the typical everyday encounters without concsiously trying,

and I will have my restored optimism as my takeaway for the years and pages that follow.

 

FacebookTwitterEmailGoogle+Balatarin

غنیمت قبل از بیداری        right before i wake up

New friendships are full of mystery and excitement, very rarely, though,do they turn into a life changing encounter within the first
few sentences.

این پاهای دوست تازمه که از قضا هم همسایمه و هم همکارم و هم اگر نظریه ی دزدیده شدنش به عنوان خواهر بزرگتر من در بچگی دور از واقعیت باشه، بی تردید تجسم شفافیه از نسخه ی ‌دلچسب و آرمان گرایانه ی من از یک دوست واقعی. یه مامان کاملا شیک و متین که با این که از بی خوابی زیاد جوراباشو هم لنگه به لنگه پاش کرده نه از بیخوابی می ناله و نه به خاطر ریسک تاخیر در مادر شدن دلمو به شور می ندازه. اولین آدمیه که بی حرف اضافه بهم یادآوری میکنه مادر شدن از روی عجله و ترس از گذر زمان همون قدر خنده دار و بی دلیله که مادر نشدن از روی وسواس و اضطراب. در عرض یک زنگ تنفس ۱۵ دقیقه ای بدون این که سر حرفو باز کرده باشم یا حوصله ی آشنایی با یک غریبه رو داشته باشم فکرامو برام تفکیک کرده، مغزمو برق انداخته و حس همون جایی رو بهم داده که نه از اسمش مطمینم و نه مختصاتشو موفق شدم روی نقشه پیدا کنم .

FacebookTwitterEmailGoogle+Balatarin

Creative Listening Exercise – FVIM 214 – Sound Design

a. dancing wind chime ringing and tinkling in the wind
(stars reverberating as they ripple across a pond)

b. tree leaves hushing and rustling
(vast, empty field gently hushing me to sleep / descending slowly immersed in an hourglass

c. fluttering of curtains wrapped around railings
(white birds swishing their puffy wings)

d. buzzing insect stuck in knotted bug net
(flawed electric circuit)

e. next door neighbour playing the piano
(rattling a jar full of musical notes)

f. loud security alarm coming from down the block
(rubbing a magnet against metal)

g. large truck whooshing and thumping by on the road nearby
(an avalanche and a vortex combined)

h. neighbour’s old truck rattling as he pulls into the driveway across the street
(old locomotive dragging a large tool box and a massive rattle toy on a rope)

i. small birds chirping from the very top of the tall tree
(sweeping broken glass pieces)

j. my cell phone humming repeatedly as it vibrates with a soon to be missed call
(digitally modified sound of a car honking as I am in deep thought behind the light)

k. my stomach rumbling
(indistinct communication from an alternate universe)

l. water from the earlier rain plopping through the gutter
(a calm, steady river current)

m. distant hum of the city
(giant invisible hands, giving me an ear massage)

n. crow flapping its wings as it flies away
(soft claps in distance)

o. wooden bench cracking once as I reposition myself to lie down
(a distant gunshot)

p. pillow puffing as my head happily presses in
(a big exhale through the belly)

q. heavy wind whooshing through the space
(muffled thunder)

r. bee buzzing by near my head
(an efficient engine in motion)

s. elastic windscreen rippling and wobbling against the heavy wind
(waves hitting against the sides of a ship)

t. french door slamming shut
(heavy suitcase falling from several stories above)

FacebookTwitterEmailGoogle+Balatarin